Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

BOTTLE FLIP CHALLENGE

05

sty

10:00

BOTTLE FLIP CHALLENGE

Brenna

plakat  BOTTLE FLIP CHALLENGE

W ramach e-ferii zapraszamy 5  stycznia do udziału w konkursie: BOTTLE FLIP CHALLENGE

Startujemy o 10:00 na profilu Gminy Brenna na Facebooku - kliknij tutaj

Ogłoszenie wyników godz. 18:00 na profilu Gminy Brenna na Facebooku - kliknij tutaj

 

BOTTLE FLIP CHALLENGE - REGULAMIN


§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 338536550.

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, które spełnią warunki podane w §3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg challenge’u
 

§2. Cele challenge’u:

1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.

2. Promowanie rywalizacji online.

3. Pobudzanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg challenge’u

1. Challange ma charakter rywalizacji szybkiej.

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie poprawnego bottle flipa w jak najbardziej spektakularny, oryginalny, pomysłowy, widowiskowy sposób i nagranie tego w postaci filmiku.

3. Filmik należy przesłać drogą mailową na adres k.gawlas@brenna.org.pl lub zamieścić
w komentarzu pod właściwym postem na Facebooku Gminy Brenna.

4. Filmiki można nadsyłać lub zamieszczać w komentarzu wspomnianym w pkt. 3 do 14:00
w dniu 05.01.2021 r.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do wyzwania tylko 1 film.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 05.01.2021 r., o godzinie 18:00 na profilu GB na FB

 
§4. Kryteria oceny

1. Poprawne wykonanie bottle flip.

2. Spektakularność, oryginalność wykonania, pomysłowość i widowiskowość.
 

 

§5. Nagrody

1. Pula nagród wynosi 100 zł, a o ostatecznym podziale decyduje jury powołane przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody lub wyróżnienia.

3. Nagrody będą miały formę karty upominkowej (kodu Paysafecard).

 

§6. Postanowienia końcowe

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację nagrania w celach promocyjnych konkursu i działalności Organizatora.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.

5. Przedstawiciele Organizatora będą się komunikować drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora internetowego z laureatem/ami wyzwania celem ustalenia drogi przekazania nagrody/nagród.