Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

CHALLANGE KULINARNY

11

sty

10:00

CHALLANGE KULINARNY

Brenna

CHALLANGE KULINARNY PLAKAT

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 338536550 (334000021)

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, które spełnią warunki podane w §3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg challenge’u

 

§2. Cele challenge’u:

1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.

2. Promowanie rywalizacji online.

3. Pobudzanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg challenge’u

1. Challange adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Zadanie uczestnika polega na wyszukaniu przepisu na typową regionalną potrawę ślaska cieszyńskiego i jej wykonaniu. Zrobienie i nadesłanie trzech fotografii dokumentujących zrealizowanie zadania. Należy zaprezentować:

  • gotowe danie na talerzu,
  • niezbędne składniki w trakcie przygotowania potrawy,
  • nazwę i przepis na jego wykonanie.

 

3. Fotografie należy przesłać drogą mailową na adres domzielin@brenna.org.pl lub zamieścić w komentarzu pod właściwym postem na Facebooku Gminy Brenna do 20:00 w dniu 11.01.2021 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

4. Uczestnicy zobligowani są do powiadomienia o udziale w konkursie swojego opiekuna prawnego - w wypadku wygranej w konkursie, warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie skanu pisemnego oświadczenia opiekuna.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do wyzwania tylko 1 potrawę.

6. wyniki konkursu ogłoszone będą 12.01.21

 

§4. Kryteria oceny

1. pomysłowość i oryginalność wykonania

2. estetyka podania

 

§5. Nagrody

1. Pula nagród wynosi 100 zł, a o ostatecznym podziale decyduje jury powołane przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody lub wyróżnienia.

3. Nagrody będą miały formę bonu zakupowego do cukierni.

 

§6. Postanowienia końcowe

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację nagrania w celach promocyjnych konkursu i działalności Organizatora.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.

5. Przedstawiciele Organizatora będą się komunikować drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora internetowego z laureatem/ami wyzwania celem ustalenia drogi przekazania nagrody/nagród.