Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konkurs MINECRAFT

04

sty

10:00

Konkurs MINECRAFT

Brenna

Plakat konkursowy

REGULAMIN KONKURSU ZBUDUJ BESKIDZKI DOM ZIELIN „PRZYTULIA” W MINECRAFT

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
2. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, które mieszkają na terenie Polski.
3. Materiał poglądowe budynku w formie fotografii (wewnątrz i zewnątrz) zostaną zamieszczone jako załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Cele konkursu:

1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.
2. Promowanie lokalnych atrakcji turystycznych Gminy Brenna (Przytulia).
3. Artystyczna konfrontacja młodych „inżynierów”.  

 

§ 3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Należy stworzyć/odwzorować jak najdokładniej budynek „Przytulii”, przestrzegając zasad savoir - vivre, czyli zakazane są:
- wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem.
- treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste.
- treści do których Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych w całości lub jej poszczególnych elementów
w zakresie wskazanym w Regulaminie.
- prace nie wykonywane samodzielnie (używanie skryptów, modyfikacji, programy wspomagające budowanie itp).
3. Osoby niepełnoletnie są zobligowane do powiadomienia o udziale w konkursie swojego opiekuna prawnego - w wypadku wygranej w konkursie warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie przez niepełnoletniego uczestnika/uczestniczkę skanu pisemnego oświadczenia opiekuna.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie zdalnym. Prace konkursowe w postaci screenshotów lub krótkiego filmiku budynku w grze powinno się dostarczyć do Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna drogą mailową na adres a.musiol@brenna.org.pl Prace powinny spłynąć między 04.01.2021 r. a 07.01.2021 r. do godz. 10:00! Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu odbędzie się 07.01.2021 r., o godz. 18:00 za pośrednictwem strony www.brenna.org.pl oraz oficjalnego profilu Gminy Brenna na Facebooku. Wręczenie nagród nastąpi do 14 dni od ogłoszenia wyników.

 

§ 4. Kryteria oceny

1. Najlepsze odwzorowanie
2. Szczegółowość pracy
 

§ 5. Nagrody

1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody wyróżnienia.

3. Pula nagród wyniesie 300 zł, a o ostatecznym podziale nagród decyduje JURY.

3. Nagrody będą miały formę kart upominkowej/kodu Paysafecard.

 

§ 6. Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację nagrania/screenshotów pracy w celach promocyjnych konkursu
i działalności Organizatora.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.