Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

ODTWORZ OBRAZ CHALLENGE

06

sty

10:00

ODTWORZ OBRAZ CHALLENGE

ON-LINE

Odtworzenie obrazu - REGULAMIN


§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 338536550.

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, które spełnią warunki podane w 
 

§2. Cele konkursu:

1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.

2. Promowanie rywalizacji online.

3. Pobudzanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Challange ma charakter rywalizacji szybkiej.

2. Zadaniem uczestnika jest odtworzenie dowolnego obrazu w formie zainscenizowania go rekwizytami i/lub ludźmi, kostiumami oraz utrwalenie tej sceny na zdjęciu.
3. Zdjęcia oryginału i odtworzonej przez siebie sceny należy wysłać na adres a.musiol@brenna.org.pl. lub zamieścić w komentarzu pod właściwym postem, ogłaszającym konkurs na profilu Gminy Brenna na Facebooku.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden odtworzony obraz, wraz z oryginałem, na którym się wzorował.

 
§4. Kryteria oceny

1. Zrozumienie i poprawne wykonanie inscenizacji oraz zdjęcia i zestawienie go z oryginalnym obrazem.

2. Pomysłowość, inwencja twórcza, oryginalność, nietuzinkowe podejście do tematu.
 

 

§5. Nagrody

1. Pula nagród wynosi 100 zł, a o ostatecznym podziale decyduje jury powołane przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody lub wyróżnienia.

3. Nagrody będą miały formę karty upominkowej (kodu Paysafecard).

 

§6. Postanowienia końcowe

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację pracy w celach promocyjnych konkursu i działalności Organizatora.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.

5. Przedstawiciele Organizatora będą się komunikować drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora internetowego z laureatem/ami wyzwania celem ustalenia drogi przekazania nagrody/nagród.