Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

T-SHIRT CHALLENGE

12

sty

10:00

T-SHIRT CHALLENGE

Brenna

T-shirt Challenge

T-SHIRT CHALLENGE - REGULAMIN


§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 338536550.

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, które spełnią warunki podane w §3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg challenge’u

§2. Cele challenge’u:

1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.

2. Promowanie rywalizacji online.

3. Rozwijanie sprawności i kreatywności.

 

§3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg challenge’u

1. Challenge ma charakter rywalizacji szybkiej.

2. Zadaniem uczestnika jest ubranie jak największej ilości koszulek z krótkim rękawem
i nagranie tego w postaci filmiku. Spektakularność, oryginalność wykonania, pomysłowość
i widowiskowość będzie dodatkowym atutem.

3. Filmik należy przesłać drogą mailową na adres k.gawlas@brenna.org.pl lub zamieścić
w komentarzu pod właściwym postem na Facebooku Gminy Brenna.

4. Filmiki można nadsyłać lub zamieszczać w komentarzu wspomnianym w pkt. 3 do 14:00
w dniu 12.01.2021 r.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do wyzwania tylko 1 film.

 
§4. Kryteria oceny

1. Jak największa ilość prawidłowo ubranych koszulek z krótkim rękawem.

2. Spektakularność, oryginalność wykonania, pomysłowość i widowiskowość.
 

 

§5. Nagrody

1. Pula nagród wynosi 100 zł, a o ostatecznym podziale decyduje jury powołane przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody lub wyróżnienia.

3. Nagrody będą miały formę karty upominkowej (kodu Paysafecard).

 

§6. Postanowienia końcowe

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację nagrania w celach promocyjnych konkursu i działalności Organizatora.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.

5. Przedstawiciele Organizatora będą się komunikować drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora internetowego z laureatem/ami wyzwania celem ustalenia drogi przekazania nagrody/nagród.