Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Utopcowe Przygody - Gra on-line

08

sty

10:00

Utopcowe Przygody - Gra on-line

REGULAMIN GRY ONLINE „UTOPCOWA PRZYGODA”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
2. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, którzy mieszkają na terenie Polski.
3. Gra udostępniona w formie linku zostanie 8 stycznia 2021 r. za pośrednictwem profilu Gminy Brenna na Facebooku.

 

§ 2. Cele konkursu:

1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.
2. Promowanie lokalnych atrakcji turystycznych Gminy Brenna.  

 

§ 3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Należy wejść do gry i odnaleźć 14 Utopców, zapisać ich unikatowe imiona, a następnie listę imion wysłać na adres a.musiol@brenna.org.pl. Listę należy dostarczyć do godziny 16:00 dnia 08.01.2021 r.

3. Osoby niepełnoletnie są zobligowane do powiadomienia o udziale w konkursie swojego opiekuna prawnego - w wypadku wygranej w konkursie warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie przez niepełnoletniego uczestnika/uczestniczkę skanu pisemnego oświadczenia opiekuna.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie zdalnym.

5. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu odbędzie się 08.01.2021 r., o godz. 18:00 za pośrednictwem strony www.brenna.org.pl oraz oficjalnego profilu Gminy Brenna na Facebooku. Wręczenie nagród nastąpi do 14 dni od ogłoszenia wyników. 

§ 4. Kryteria oceny

1. Poprawność listy 14 imion.
2. Godzina wpłynięcia e-maila z listą na skrzynkę mailową (decyduje kolejność).
 

§ 5. Nagrody

1. Pula nagród wyniesie 300 zł, a o ostatecznym podziale nagród decyduje JURY.

2. Nagrody będą miały formę kart upominkowej/kodu Paysafecard.

 

§ 6. Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.