Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Utopiec cosplay

13

sty

10:00

Utopiec cosplay

Brenna

Utopiec cospley - REGULAMIN


§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 338536550.
2. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, które mieszkają na terenie Polski.

§2. Cele konkursu:
1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.
2. Promowanie rywalizacji online.
3. Pobudzanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu
1. Zadaniem uczestnika jest odtworzenie cospley-u Utopca Gazdy Brennicy oraz utrwalenie go za pomocą zdjęć.
2. Zdjęcia odtworzonego przez siebie cospley-u należy wysłać na adres opkis@brenna.org.pl
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden cosplay.

§4. Kryteria oceny
1. Odwzorowanie.
2. Pomysłowość, inwencja twórcza, oryginalność, nietuzinkowe podejście do tematu.

§5. Nagrody
1. Pula nagród wynosi 100 zł, a o ostatecznym podziale decyduje jury powołane przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody lub wyróżnienia.
3. Nagrody będą miały formę karty upominkowej (kodu Paysafecard).

§6. Postanowienia końcowe
1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację pracy w celach promocyjnych konkursu i działalności Organizatora.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.
5. Przedstawiciele Organizatora będą się komunikować drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora internetowego z laureatem/ami wyzwania celem ustalenia drogi przekazania nagrody/nagród.