Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Breńsko-Górecka Noc Muzeów

Regulamin wydarzenia I Breńsko-Górecka Noc Muzeów 2019

1. Organizatorzy: Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, a także: Chlebowa Chata w Górkach Małych, Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich, dworek myśliwski „Konczakówka”, administrowany przez Nadleśnictwo Ustroń, OSP Górki Wielkie, Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, Kozia Zagroda w Brennej, kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy, Beskidzki Dom Zielin “Przytulia” i Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej oraz Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek “Jodła”.

2. Termin: 2 maj 2019 r.

3. Miejsce: gmina Brenna

4. Cel: Podstawowym celem Nocy Muzeów jest popularyzacja zachowanych zbiorów i pamiątek historycznych, a także kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa materialnego gminy Brenna.

5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkować się poleceniom organizatorów.

6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

7. Zabrania się uczestnikom wydarzenia wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających w trakcie wydarzenia.

9. Podczas imprezy organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Breńsko Góreckiej Nocy Muzeów,  oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych osoby uczestniczącej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994, w celu promocji imprezy na wszelkich polach eksploatacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum im. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 2, kod pocztowy 43-436; e-mail: muzeumkossak@neostrada.pl

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych,  jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Zgłoszenie winno mieć formę pisemną.

Informacja o sposobie udostępnienia w/w regulaminu uczestnikom wydarzenia: w/w regulamin dostępny będzie w Internecie, na profilu wydarzenia na facebooku oraz profilach i stronach internetowych instytucji, biorących udział w wydarzeniu.