Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

ORLIK 2012 - Kompleks Boisk Sportowych

Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym).

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m ( pole do gry 26m x 56m ), z ogrodzeniem o wys. 4m po obwodzie boiska, wyposażone w piłkochwyty o wys. 6 m, dwie bramki do gry w piłkę nożną.

Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach: szerokości 15,10 + 2× 2,75 wybiegi = 20,60 m, długości 28,1 + 2 × 2m wybiegi = 32,10 m z ogrodzeniem wys. 4 m po obwodzie boiska, wyposażone w kosze do koszykówki oraz komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową.
Całość terenu boisk sportowych została odwodniona drenażem, włączonym do kanalizacji deszczowej (Ø 250/200/160 ), łącznej długości 495m, z podłączeniem do systemowego zagospodarowania wody opadowej typ AZURA.

Budynek zaplecza sanitarno – szatniowego, w tradycyjnej technologii wykonania, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno – sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Info/ Rezerwacje:
43-438 Brenna, ul. Górecka 224
tel.: 33 853 61 00, sekretariat@sp1.brenna.org.pl

Lokalizacja Gimnazjum w Brennej przy którym znajduje się kompleks boisk sportowych ORLIK: