Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

W 1998 roku utworzono Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i na terenie jego otuliny znalazła się Gmina Brenna. Chroniony obszar jest położony w południowej części województwa śląskiego na obszarze gmin: Bielsko-Biała, Brenna, Buczkowice, Goleszów, Istebna, Jaworze, Lipowa, Milówka, Radziechowy, Wieprz, Szczyrk, Ustroń, Węgierska Górka, Wilkowice i Wisła. Powierzchnia parku wraz z otuliną wynosi 60 905 ha: -380620 ha powierzchnia samego parku -22 285 ha powierzchnia otuliny.

Park obejmuje głównie tereny leśne Beskidu Śląskiego, które wraz z całym bogactwem flory i fauny przedstawiają wysokie wartości przyrodnicze. Najcenniejsze fragmenty drzewostanów o charakterze naturalnym objęte są ochroną rezerwatową. Na terenie parku i otuliny znajduje się 8 rezerwatów przyrody. Na terenie Gminy Brenna aktualnie nie istnieje żaden rezerwat, a najbliższy o nazwie "Stok Szyndzielni" graniczy z gminą w rejonie Trzech Kopców i Stołowa. Proponuje się utworzenie 2 rezerwatów na obszarze gminy i projektuje się 5 nowych wzdłuż granic gminy. Las Dzielowy - rezerwat leśny, w miejscowości Górki Wielkie, obejmuje fragment łęgu jesionowego i grądu z rzadkimi i chronionymi gatunkami runa. Góra Bucze - rezerwat leśno-łąkowy w Górkach Wielkich, obejmuje fragment zbiorowisk leśnych oraz pół naturalnych zbiorowisk łąkowych i murawych z licznymi gatunkami chronionymi. Las "Sojka "Park ekologiczny w Dolinie Wapienicy" "Lipowski Groń" "Bucznik" "Klimczok" Parki zabytkowe: - Park dworski w Górkach Wielkich z XIX wieku, o powierzchni 1,5h, jego użytkownikiem jest PSP Oddział Muzeum w Cieszynie; znajduje się w rejestrze zabytków. - Park sanatoryjny w Górkach Wielkich o powierzchni 3,5h, powstał w latach 1937-39, nie znajduje się w rejestrze zabytków.