Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Wypożyczalnia Quadów

W ofercie quad kymco 550i, który świetnie sprawia się na jazde turystyczną oraz rekreacyjną.
 
Kontakt:
ul. Hołcyna 16
43-438 Brenna
tel. 795 402 532
quadybrenna@gmail.com
https://www.facebook.com/WypozyczalniaQuadowBrenna
 
Regulamin wypożyczalni Quadów firmy:
"Wypożyczalnia pojazdów Mateusz Jamróz"
Pojazdy są przeznaczone do jazdy: turystyczne lub rekreacyjnej!!!
Zabronione jest między innymi : jazda wyczynowa, zawodnicza, skoki, jazda na wysokich obrotach, brodzenie w wodzie oraz błocie powyżej 20cm.
Przed wynajęciem pojazdu klient zobowiązany jest do podpisania umowy, w którym stwierdza, iż wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność, i ryzyko, i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wynajmującego. Ponosi także pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu oraz osób trzecich.
1. Poruszając się po drogach niepublicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie obowiązują na tych terenach. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamania tych przepisów i ogólnie pojętych zasad, dotyczących tych terenów, spoczywają na Najemcy.
2. Najemca powinien posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu Kat. B. min 1 rok oraz wiek powyżej 20lat. Wiek i prawo jazdy nie jest wymagane od pasażera.
3. Najemca powinien posiadać dowód osobisty i prawo jazdy, jako dokumenty na potwierdzenie tożsamości.
4. Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu i innych środków odurzających przed lub w czasie jazdy pojazdem.
5. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby o łącznej wadze max 180kg. Za bezpieczeństwo i ewentualne uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie), jak również za wszelkie ewentualne urazy kierowcy i pasażera spowodowane przez nie dostosowanie się do Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego, pełną odpowiedzialność (materialną i prawną) ponosi kierowca (Najemca).
6. Przed jazdą i podczas jazdy każdy prowadzący pojazd oraz pasażer jest zobowiązany do założenia kasku ochronnego.
7. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu.
8. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym z kompletnym wyposażeniem , umytego oraz z pełnym bakiem paliwa. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw, wyczyszczenia oraz zatankowanie pojazdu zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami.
9. Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC, przegląd techniczny.
10. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu z własnej winy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nieobjęte ubezpieczeniem OC. Za szkodę powstałą z własnej winy najemca zostanie obciążony kwotą udziału własnego. Użytkownik zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy.
11. Za uszkodzenia wynikające z użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (pojazdy te są przeznaczone do jazdy turystycznej, nie wyczynowej – skoki, brodzenie w wodzie, oraz błocie o głębokości powyżej 20cm są zabronione) oraz przekraczające normalny stan zużycia tj. brakujące lub podmienione części, także za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen dealera (uszkodzenia lusterek bocznych, lamp, podwozia pojazdu silnika, skrzyni biegów). Uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia, oraz felg, zagubienie kluczyków 500zł.
12. Najemca w przypadku chęci przedłużenia czasu wynajmu jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie. Wynajmującego nie później niż godzinę przed końcem ustalonego czasu. W przypadku nie zwrócenia quada w wyznaczonym terminie, każda rozpoczęta godzina będzie naliczana w wysokości 100zł.
13. Wynajęty Najemcy pojazd nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych pojazdów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym oraz poza granicami RP, bez pisemnej zgody Wypożyczającego.
14. Najemcy nie wolno pozostawiać w pojeździe dokumentów i kluczyków pojazdu.
15. W przypadku kolizji lub wypadku Najemca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wypadku, wezwania Policji, wykonania dokumentacji fotograficznej, zebrania danych osobowych od osób biorących udział w zdarzeniu, powiadomienia Wynajmującego o fakcie.
16. W przypadku utraty pojazdu wraz z dokumentami i kompletem kluczyków oraz udziału w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową i prawną za utracony lub zniszczony pojazd.
17. Jeżeli pojazd ulegnie wypadkowi z winy Najemcy, nastąpi zawiniona utrata pojazdu, dokumentów lub z innych powodów pojazd nie zostanie zwrócony w ustalonym w umowie terminie, Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe w tej sytuacji koszty.
18. Wszelkie szkody zdrowotne swoje jak i osób trzecich z tytułu wypożyczenia i użytkowania Quada(ów) pokrywa Wynajmujący.
19. Najemca wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wynajmujący i/lub pasażer w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wynajmującego, ani rościł żadnych pretensji.
20. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanym z bieżącym wykorzystaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe itp.). Do kwoty za mandat lub wykroczenie będzie doliczona dodatkowa opłata od firmy leasingowej w wysokości od 100-200zł.
21. W razie awarii technicznej Quada, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Quada oraz do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o stanie i miejscu jego pobytu. Najemca jest zobowiązany do dostarczenia uszkodzonego lub niesprawnego quada do miejsca wynajmu.
22. Przy zwrocie Quada w razie stwierdzenia uszkodzenia, awarii lub podejrzenia uszkodzenia, spisanay będzie protokół z najemcą. Po oględzinach przez serwis najemca zostanie poinformowany i obciążony kosztami naprawy jeżeli z jego strony takie nastąpiły.
23. UWAGA !!! Kategoryczny zakaz wrzucania biegu i dołączania napędów podczas jazdy pojazdu i jazda na wysokich obrotach. Jazda z włączonymi napędami 4WD tylko do prędkości 20km. Uszkodzenie pojazdu skutkuje pokryciem kosztów naprawy i części przez Najemcę.