Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

KONKURSU LEGO

11

sty

10:00

KONKURSU LEGO

Brenna

plakat konkursu lego

PODSUMOWANIE KONKURSU:

Nagrody:
I miejsce: Norbert Borak-Gawlas, "DWÓR KOSSAKÓW", nagroda w postaci karty paysafecard 150 zł
II miejsce: Jakub Nalepa, "MINIGOLF", nagroda w postaci karty paysafecard 100 zł
III miejsce: Jagoda Żaczek, "KOROWÓD DOŻYNKOWY", nagroda w postaci karty paysafecard 50 zł

Odbiór nagród w Informacji Turystycznej w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel 338536550.

.................................................................................................................


REGULAMIN KONKURSU LEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

2. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, które mieszkają na terenie Polski.
 

§ 2. Cele konkursu:

1. Popularyzacja kreatywności w czasie ferii zimowych, podczas kwarantanny narodowej dot. Covid-19.

2. Promowanie lokalnych atrakcji turystycznych, obiektów oraz wydarzeń Gminy Brenna

3. Artystyczna konfrontacja młodych „budowniczych”.  

 

§ 3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Samodzielnie należy zbudować z klocków LEGO jak najdokładniej wybrany przez siebie powszechnie rozpoznawalny budynek/obiekt, atrakcję turystyczną lub wydarzenie z terenu Gminy Brenna (np. CKiS Dwór Kossaków, Chlebowa Chata, Amfiteatr, korowód dożynkowy, redyk beskidzki,)

3. Osoby niepełnoletnie są zobligowane do powiadomienia o udziale w konkursie swojego opiekuna prawnego - w wypadku wygranej w konkursie warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie przez niepełnoletniego uczestnika/uczestniczkę skanu pisemnego oświadczenia opiekuna.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie zdalnym. Prace konkursową w postaci zdjęć lub krótkiego filmiku powinno się dostarczyć do Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna drogą mailową na adres l.muschiol@brenna.org.pl Prace powinny spłynąć między 11.01.2021 r. a 14.01.2021 r. do godz. 10:00! Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu odbędzie się 14.01.2021 r., o godz. 18:00 za pośrednictwem strony www.brenna.org.pl oraz oficjalnego profilu Gminy Brenna na Facebooku. Wręczenie nagród nastąpi do 14 dni od ogłoszenia wyników.

 

§ 4. Kryteria oceny

1. Najlepsze odwzorowanie
2. Szczegółowość pracy
 

§ 5. Nagrody

1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody wyróżnienia.

3. Pula nagród wyniesie 300 zł, a o ostatecznym podziale nagród decyduje JURY.

3. Nagrody będą miały formę kart upominkowej/kodu Paysafecard.

 

§ 6. Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację zdjęć/filmów pracy w celach promocyjnych konkursu
i działalności Organizatora.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny.