Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

X Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

31

lip

17:00

X Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

Brenna Centrum - Park Turystyki

Mistzrostwa Drwali Beskidzkich to impreza zapoczątkowana w 2011 r. Rywalizacja pracowników leśnych na scenie Amfiteatru prócz widowiskowości ma za zadanie przybliżyć wszystkim zainteresowanym codzienną pracę drwala w lesie. Coroczne zawody gromadzą w Brennej tłumy kibiców i dostarczają ciekawych wrażeń. Tegoroczne, jubileuszowe zmagania odbędą się pod patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

 

Zgłoszenia do zawodów do dnia 26 lipca 2021 r., telefonicznie pod nr: 33 474 06 01 lub mailowo: k.gawlas@brenna.org.pl

Konkurencje:
Konkurencja I – demontaż łańcucha, obrócenie prowadnicy, montaż i przerzynka na dokładność i na czas
Konkurencja II – okrzesywanie – na czas i dokładność
Konkurencja III – przerzynka piłą ręczną na czas
Konkurencja IV  –  odcięcie plastra ze stojącego wałka na czas
Konkurencja V – rąbanie wałka na czasRegulamin zawodów X Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

Data: 31 lipca 2021 r. Godzina: 17:00
Miejsce: Brenna, ul. Malinowa 2b, Park Turystyki
Organizator:
- Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń.

Zgłoszenia do zawodów do dnia 26 lipca 2021 r., telefonicznie pod nr: 33 474 06 01 lub mailowo: k.gawlas@brenna.org.pl

Cel:
– prezentacja turystom i mieszkańcom Gminy specyfiki pracy przy pozyskaniu drewna,
– integracja grupy zawodowej drwali.

Warunki uczestnictwa w zawodach:
- w zawodach uczestniczą na równych prawach 2 -osobowe zespoły drwali,
- jedna firma leśna może zgłosić jedną drużynę,
- drwale zgłoszeni do zawodów muszą być wyposażeni w standardowe ubranie i obuwie
robocze, opatrunek osobisty oraz siekierę i pilarkę,
- zawodnicy występują w kaskach z ochronnikami oczu i słuchu oraz w rękawicach roboczych,
- przy pracy piłą wymagane uprawnienia drwala,
- wymagane przestrzeganie zasad BHP,
- do zawodów dopuszcza się typowe pilarki, powszechnie stosowane ze standardowym
wyposażeniem, bezwzględnie z hamulcem, bez zmian konstrukcyjnych,
- zawody drwali będą składały się z następujących konkurencji:

Konkurencje:
Konkurencja I – demontaż łańcucha, obrócenie prowadnicy, montaż i przerzynka na dokładność i na czas
Konkurencja II – okrzesywanie – na czas i dokładność
Konkurencja III – przerzynka piłą ręczną na czas
Konkurencja IV  –  odcięcie plastra ze stojącego wałka na czas
Konkurencja V – rąbanie wałka na czas

O kolejności zajętego miejsca w klasyfikacji drużynowej decyduje:

- liczba zdobytych punktów,
- do przeprowadzenia zawodów powołuje się Sędziego Głównego oraz dwóch Sędziów Pomocniczych. Sędzia Główny o godzinie 16:30 przeprowadzi odprawę – obecność
zawodników obowiązkowa,
- jeżeli zawodnik dopatrzy się w decyzji zespołu oceniającego uchybień – to może złożyć
ustny protest do Sędziego Głównego w przeciągu 10 min. po zakończeniu danej konkurencji.

Nagrody:
Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej,
Drwale:sprzęt do obróbki drewna.
Każdy uczestnik zawodów otrzyma od organizatora dodatkowo posiłek.

Bezpieczeństwo danych osobowych:
- dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj, miejscowość oraz telefon) uczestników 10. Mistrzostw Drwali Beskidzkich będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców imprezy oraz przyznania i wydania nagród,
- przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości na stronie www.brenna.org.pl, profilu społecznościowym Gminy Brenna, w miesięczniku Wieści znad Brennicy redagowanym przez Organizatora,
- dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn.zm) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172);
- poprzez akceptację regulaminu przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w imprezie.
- w trakcie zawodów dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia zawodów oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora  na www.brenna.org.pl, profilu społecznościowym Gminy Brenna (Facebook, YouTube, Instagram), w miesięczniku Wieści nad Brennicy.

Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian konkurencji, przebiegu zawodów, zasad przyznawanie punktów i kar oraz odwołania zawodów. Ustala się limit uczestników na 14 osób, tj. 7 dwuosobowych zespołów.